Sunday, April 12, 2015

Tokoh Islami "IMAM BESAR - MUHAMMAD BIN IDRIS BIN AL-‘ABBAS BIN ‘UTHMAN BIN SHAFI’ BIN AL-SAIB BIN ‘UBAID BIN YAZID BIN HASHIM BIN ‘ABD AL-MUTTALIB BIN ’ABD MANAF BIN MA’N - IMAM SYAFII (150H - 204H) - PART 3"

http://massandry.blogspot.com
Kitab-kitab karangan Imam Syafiey
Antara kitab-kitab hasil karangan beliau yang menunjukkan keazaman beliau yang tinggi,pengetahuanya yang mendalam,dan amanah ilmiahnya yang sangat jujur di dalam bidang feqh ialah kitab “Al-Um” ,suatu kitab yang telah pun di cetak yang terkandung di dalamnya segala pendapat-pendapat beliau di dalam masalah-masalah feqh,dan perbincangan yang berlaku antara beliau dan para fuqaha’ yang lain,dan kajian-kajian beliau yang sangat berharga di dalam mempertahankan As- Sunnah,dan kritikkan beliau terhadap Imam Abu Hanifah yang beramal dengan Istihsan dan bermacam-macam lagi kajian-kajian beliau di dalam ilmu feqh yang menjadikan kitab ini suatu kitab yang sangat berharga dan menakjubkan.

Dan kitab beliau yang lain seperti “Ar-Risalah” iaitu kitab di dalam bidang usul feqh,yang mana dikatakan bahawa kitab usul feqh pertama yang dibukukan,Imam Syafiey mengarang kitab tersebut adalah bertujuan untuk menerangkan jalan yang betul di dalam mengeluarkan hukum-hakam feqh,dan juga menerangkan di dalamnya tentang usul-usul yang diasaskanya di dalam mazhab beliau sebagai pedoman kepada anak-anak murid beliau untuk mengeluarkan hukum feqh,dan juga sebagai panduan kepada para fuqaha’ yang lain supaya menyusuri Manhaj Ilmi yang sangat terperinci ini.

Begitu juga dengan kitab “ Ikhtilaful Hadith” serta kitab “Musnad Al-Imam” yang telah dicetak secara nota kaki pada kitab “Al-Um”

Anak-anak murid Imam Syafiey
Sesungguhnya Imam Syafiey mempunyai anak-anak murid yang sangat ramai di berbagai ceruk negara-negara yang telah dilawati beliau,antaranya ialah seperti : Al-Imam Ahmad Bin Hanbal yang mengasaskan Mazhab Hanbali,Daud Az-Zahiri iaitu pengasas kepada Mazhab Az-Zahiri,Abu Tsur yang mengasaskan Mazhab Ats-Tsauri dan begitu juga dengan Muhammad Bin Jarir At-Thobari seorang mujtahid di dalam Ashabus Syafieyyah.

Dan di antara para perawi mazhab beliau semasa beliau mengasaskan Mazhab Lama di Iraq ialah seperti : Az-Za’faraniy dan Al-Karabiisi,manakala para perawi yang meriwayatkan daripada beliau di dalam Mazhab Baru beliau di Mesir adalah seperti : Al-Buwaithi,Al-Muzni,dan juga Ar-Rabi’ Al-Muradi,berikut adalah ringkasan hidup tentang mereka :

(1) Al-Buwaithi : Beliau ialah Abu Ya’qub Yusuf Bin Yahya Al-Buwaithi yang dinisbahkan  kepada Buwaith iaitu suatu kampung yang berada di Mesir di daerah Bani Suwaif.

Beliau merupakan anak murid Imam Syafiey yang paling tinggi sekali kedudukkanya di dalam mazhab,kerana beliau telah mengambil ilmu dari Imam Syafiey serta meriwayatkan segala pendapat-pendapat gurunya itu dan menyebarkanya kepada orang ramai,dan begitu juga kadangkala Imam Syafiey merujuk kepada beliau di dalam berfatwa dan bertanya kepadanya beberapa masalah yang ditanyakan oleh masyarakat,ianya selepas Imam Syafiey mempercayai keilmuanya,amanahnya dan keutamaanya di dalam ilmu ini,Buwaithi juga pernah berselisih pendapat dengan ustaznya ini di dalam pelajaran-pelajaranya,dan suatu hari semasa gurunya ini ditimpa sakit yang menyebabkan kematianya,beliau telah ditanya tentang siapakah yang bakal menggantikan majlis ilmunya?? lalu beliau berkata : “Tiadalah sesiapa pun yang lebih berhak menggantikan majlis ilmuku melainkan Abu Ya’qub,dan tiadalah seorang pun dari kalangan anak muridku yang lebih alim daripadanya” kata-kata ini merupakan suatu persaksian tentang ilmu anak muridnya daripada seorang guru,dan beliau telah diijazahkan untuk mengetuai mazhab ini selepas kematian imam mereka yang mulia iaitu Imam Syafiey.

Beliau telah menyebarkan mazhab imamnya ini bahkan telah mengarang kitab-kitab ringkasan yang menyatakan pendapat-pendapat yang terkuat daripada kata-kata gurunya Imam Syafiey.

Buwaithi telah dihantar ke Baghdad dalam keadaan diikat dan digari dengan rantai besi selepas diadukan kepada Khalifah Abbasiyy tentang fitnah yang tersebar ketika itu iaitu mengatakan Al-Quran itu merupakan makhluq,beliau telah dipaksakan supaya mengatakan sedemikian seperti yang dikatakan oleh para pemerintah Abbasiyy ketika itu tetapi beliau enggan melakukan sedemikian,beliau telah berkata : Al-Quran ialah kalam Allah dan bukanya makhluq,lalu disebabkan perkataan beliau itu beliau telah ditahan di dalam penjara sehinggalah beliau meninggal dunia di dalam penjara pada tahun 231 hijrah.

(2) Al-Muzni : Beliau ialah Abu Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzni Al-Misri,dilahirkan pada tahun 175 hijrah,beliau membesar di dalam keadaan menuntut ilmu,ketikamana Imam Syafiey sampai ke Mesir pada tahun 199 hijrah,beliau telah berguru denganya dan Imam Syafiey juga telah bersaksi tentang keilmuanya dengan berkata : “Al-Muzni merupakan penolong kepada mazhabku ini” dan begitu juga Abu Ishak As-Syirazi telah bersaksi tentang beliau dengan berkata : “Beliau merupakan orang yang zuhud,alim,mujtahid,pendebat dan juga merupakan orang yang mencari makna-makna yang terperinci dan sukar difahami”

Beliau merupakan imam yang mempunyai ramai anak murid,dan beliau juga merupakan imam yang paling banyak melakukan usaha pengumpulan di dalam Mazhab Syafiey dan mempunyai banyak kitab-kitab hasil karangan beliau sendiri seperti kitab ringkasan (Al-Mukhtasar) yang telah dicetak di nota kaki kitab Al-Um,dan beliau juga mengarang kitab “Al-Jami’ Al-Kabir” dan “Al-Jami’ As-Saghir” beliau juga telah bercanggah pendapat dengan gurunya di dalam beberapa masalah feqh,beliau telah meniggal dunia pada tahun 264 hijrah.

(3) Ar-Rabi’ Al-Muradiy : Beliau ialah Ar-Rabi’ Bin Sulaiman Bin Abdul Jabbar Al-Muradi,dilahirkan pada tahun 173 hijrah,beliau dahulunya merupakan seorang muazzin di Masjid Jamek ‘Amru Bin Al-‘As di Fustat Mesir,dan ketikamana Imam Syafiey sampai ke Mesir,beliau telah berkhidmat dengan Imam Syafiey,dan dari kesempatan tersebut,beliau telah mengambil ilmu dan berguru dengan Imam Syafiey,dan beliau juga telah menghafaz kata-kata Imam Syafiey dan juga merupakan antara periwayat pendapat-pendapat Imam Syafiey yang terpercaya,dan daripada jalan periwayatan beliaulah periwayatan kitab Ar-Risalah sampai kepada kita,begitu juga dengan kitab Al-Um dan juga kitab-kitab Imam Syafiey yang lain,beliau telah meninggal dunia pada tahun 270 hijrah.

Sekelian imam-imam ini adalah anak-anak murid Imam Syafiey yang paling utama sekali di dalam Mazhab Safiey,kerana mereka telah menabur jasa dan bakti mereka kepada agama Islam dengan meriwayatkan segala pendapat-pendapat guru mereka yang mulia ini,dan betapa ramainya orang yang telah berguru dengan ketiga-tiga imam ini,selepas itu mereka pun telah berusaha bersungguh-sungguh menyebarkan mazhab ini ke segenap ceruk negara-negara islam,bahkan mereka juga telah menambahbaikkan lagi mazhab ini dengan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka serta mengarang kitab-kitab di dalam mazhab,maka jadilah mazhab ini diperkaya dengan hasil-hasil warisan kitab yang pelbagai dan amat berharga sekali.

Mazhab ini telahpun tersebar ke berbagai negara islam antaranya di Mesir,Palestin,Jordan,dan begitu juga di Syria,Lubnan,Iraq,Teluk Rantau Arab,Arab Saudi,India,Pakistan dan mazhab ini merupakan mazhab ahlus sunnah di Yaman dan juga Iran,dan merupakan mazhab majoriti di Malaysia dan Indonesia dan begitulah juga di Australia.

Newer Post Older Post Home

Bacaan Ringan "BANG JAMPANG - JAWARA DARI JAMPANG / GROGOL - PART 3"

http://massandry.blogspot.com Setibanya dikampung, sebuah fitnah menanti. Sebuah fitnah yang dibuat Subro dan Gabus yang menyatakan bahwa...

Blogger Template by Blogcrowds